Alternatieven

Natuurlijk wordt er volop nagedacht over een betere aankleding van onze mooie stad. Zo kwamen de oppositiepartijen met een alternatief plan voor de Poort van Hoorn. Zie hieronder. Daarnaast zijn en worden er diverse plannen ontwikkeld om Hoorn beter op de kaart te zetten. Een compleet waterplan, een conceptidee voor city-marketing, enzovoorts. Deze zullen wij in een later stadium aan deze pagina toevoegen, ter lering en vermaak.

Ook leest u een en ander over een alternatief voor het voorkomen van verkeerstoename bij de spoorbomen op het Keern. Een technische oplossing, waarbij er geen enkel gat gegraven hoeft te worden. En tenslotte leest u een onderzoek naar de ontwikkelingen in het vervoer. Klinkt misschien een beetje saai, maar het voegt wel zeker iets toe aan de discussie.

Het alternatieve plan van de oppositiepartijen

Maar we beginnen met het alternatieve plan. Lees het eens op uw gemak en vergelijk het eens met de Poort van Hoorn. Waar uw voorkeur ook naar uit gaat, vindt u het niet bijzonder prettig om te kunnen kiezen uit twee plannen?

De nieuwe toegangsweg met tunnel naar de binnenstad moet worden uitgesteld of afgeblazen. Met het bouwen van een parkeergarage en het verplaatsen van het busstation moet eerst de binnenstad autoluw worden gemaakt.
Dit is de kern van het alternatieve plan voor de Poort van Hoorn, dat de Hoornse oppositiepartijen gepresenteerd hebben. GroenLinks, PvdA, SP, HSP, Hoorns Belang en fractie Assendelft vinden dat de huidige plannen alleen maar zorgen voor veel meer verkeer in de binnenstad en enorme investeringen.
Het college biedt volgens de oppositiepartijen geen oplossing voor het naar het centrum trekken van verkeer. Een parkeergarage is niet meegenomen in de huidige plannen voor de Poort van Hoorn.
In het alternatieve plan wordt  juist gestart met die parkeergarage. Dit kan, samen met het verplaatsen van het busstation naar de noordkant van het spoor, al zo’n effect hebben op de verkeersstroom, dat de nieuwe toegangsweg met tunnel wellicht niet eens nodig is.
Helaas heeft dit plan het niet gehaald in de Raad.
Lees hier de alternatieve visie.

Kastje ProRail

Het probleem bij een spoorwegovergang is het sluiten van de spoorbomen. Voor Hoorn geldt een vrij unieke situatie. Voordat de trein vertrekt van het station, worden eerst de spoorbomen gesloten. Daarna blaast de conducteur pas op z’n fluitje, worden de deuren gesloten en vertrekt de trein, om een minuut later over de spoorwegovergang te gaan. Zo gaat dat tientallen keren per dag. Met evenveel ‘verloren’ minuten. Dat kan wel degelijk anders. Door gebruik te maken van elektronische maatregelen, waardoor de spoorbomen pas dichtgaan als de trein het station heeft verlaten. De gewonnen tijdwinst is dan enorm; de spoorbomen zullen minstens een vol uur per dag minder lang sluiten! ProRail heeft hier al diverse onderzoeken naar gedaan in steden die vergelijkbaar zijn met Hoorn. In opdracht van Connexxion worden momenteel innovatieve oplossingen uitgewerkt ten behoeve van van de aansturing van de overwegen op de spoorlijn Amersfoort-Lunteren-Ede/Wageningen. Die innovatieve oplossingen kunnen te zijner tijd ook elders toegepast worden, waarbij de locaties Hoorn, Castricum, Heiloo, Naarden-Bussum en Hilversum grote kanshebbers zijn.
Het CWT systeem (Constant Warning Time) is in ontwikkeling om te zorgen dat de spoorbomen minder lang dicht liggen.

Rapport van de Rijksoverheid

Er zijn nog meer redenen voor een alternatief plan. Vorig jaar, midden in de crisis, presenteerde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (kortweg KiM) van Ministerie van Infrastructuur en Milieu de “Mobiliteitsbalans 2012“. Dat is een onderzoek naar hoe wij Nederlanders reizen. Een aantal opvallende conclusies uit dit rapport:

* “De (auto)mobiliteit van jongvolwassenen is sinds 1995, zowel in aantal verplaatsingen als in aantal afgelegde kilometers, fors afgenomen. Dat komt door de afname van het aantal jongvolwassenen en door een verschuiving van hun deelname aan werk naar  onderwijs.” Elders in de Mobiliteitsbalans 2012 staat: “Bij jongvolwassenen (18-29 jaar) krijgt de afname van de automobiliteit per persoon vanaf ongeveer 2004 duidelijk zijn beslag.” Kort samengevat: jongeren rijden minder auto.

* “Droegen de vrijetijdsactiviteiten aanvankelijk aanzienlijk bij aan de  automobiliteitsgroei, sinds 2005 is een sterke daling zichtbaar.” Conclusie: mensen gebruiken de auto minder dan voorheen voor een dagje uit.

* “Tot slot blijkt dat vrouwen meer aan de groei hebben bijgedragen dan mannen. Maar vanaf 2007 neemt ook hun bijdrage aan de automobiliteitsgroei af.”  Dus: net als het geval is bij jongeren.

Uit de Mobiliteitsbalans 2012 blijkt dat autogebruik in zijn algemeenheid afvlakt. De verwachting is dat het niet zal toenemen, eerder afnemen. Reizen per trein wordt juist steeds populairder.

Nu zouden voorstanders van de tunnel tot de conclusie komen dat het met de drukte in de Grote Waal dan ook wel zal meevallen. Wij tegenstanders vinden juist dat de cijfers van de Rijksoverheid aantonen dat, gezien het afnemende autogebruik, er dus ook geen peperdure tunnel nodig is. Met het aantrekkelijker maken van de stad Hoorn, gecombineerd met een milieuvriendelijke infrastructuur (huurfietsen, watertaxi’s en elektrische shuttlebusjes e.a.) is er ons inziens meer kans op een toenemend bezoekersaantal – waarvan een kleiner deel dan in 2009 werd verwacht, onze mooie stad met de auto zal bezoeken. In dat geval volstaan kleinschaliger en goedkopere alternatieven voor de tunnel.