Help! Ik woon in de Grote Waal!

Dan heeft u een beetje geluk en een heleboel pech. U heeft dan een weg bij de Weel die naar en van de tunnel leidt en hoeft u niet meer op treinen te wachten. Dat scheelt u al snel vijf minuten per keer. Tot zover uw geluk.

Uw pech is dat u deze weg moet delen met een heleboel medegebruikers. Veel meer dan voorheen. Want voortaan komt iedereen met bestemming binnenstad of Grote Waal  vanaf de Provincialeweg over deze weg. Het resultaat: een nieuw knooppunt, bij u voor de deur. Gelukkig staan er straks wel stoplichten, voor de veiligheid. Het kan zijn dat u een paar minuten moet wachten. Eh… Wachten? Daar was het ‘m toch juist om te doen?

Stop de tunnel met uw stem!

Er komt dus meer verkeer uw kant op. Meer verkeer, dus ook: meer geluid en verkeerstrillingen. Fijn voor uw leefomgeving. En voor de prijs van uw woning. Bovendien moet de weg nog worden aangelegd, met alle ongemakken van dien.

U kunt bezwaar maken tegen de komst van de Carbasiusweg. Dat is uw recht. Uw stemrecht. Natuurlijk kiest u tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen voor een partij die bij u past. Maar als u tegen de tunnelweg bent, kiest u waarschijnlijk ook voor een partij die het met u eens is. Hou dus goed de verkiezingsprogramma’s in de gaten.