Poort van Hoorn na 15 mei 2014

Op 15 mei jl. hebben PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks het coalitieakkoord gepubliceerd. De Poort van Hoorn wordt in dat akkoord door de Magnolia-coalitie anders ingevuld dan door het voormalige college. Het belangrijkste is dat autotunnel uit de plannen is verdwenen. Alhoewel de plannen van de nieuwe coalitie veel bijval kregen waren er op de fora ook geluiden die minder lovend waren: “…als men daar een verbindingsweg neerlegt en we zijn een anderhalf jaar verder is het zo een inkoppertje om de tunnel alsnog aan te leggen” en “Het nieuwe college legt de rode loper uit voor een volgend college om alsnog de autotunnel aan te leggen.” De hoogste tijd voor het Burgercomité HoornTunnelNee om het nieuwe beleid aan de hand van vier lijnen te doorgronden en van commentaar te voorzien. We hebben immers beloofd ons kritisch te blijven opstellen en de gemeenteraad nauwgezet te volgen bij dit onderwerp.

  1. Politiek. In het coalitieakkoord is het plan voor de aanleg van de tunnel verdwenen: “Gezien de verkiezingsuitslag, zal deze coalitie de autotunnel niet realiseren.”
  2. Verkeerstechnisch. De parkeercapaciteit op het Transferium wordt uitgebreid, onder de provinciale weg wordt een fietstunnel aangelegd en er wordt een nieuwe ontsluiting gemaakt als alternatief voor de autotunnel.
  3. Financieel. De coalitie gaat fors investeren in De Poort van Hoorn, in geldwaarde ongeveer de helft van wat het vorige college van plan was met de autotunnel.
  4. Wat ontbreekt er? Niet alle onderdelen van het zogenaamde alternatieve plan worden in de periode 2014-2018 uitgevoerd, zoals het verplaatsen van het busstation en de fietstunnel onder het spoor

De Magnolia-coalitie heeft grote plannen met de Poort van Hoorn. De nieuwe coalitie is met een goed alternatief gekomen die de bereikbaarheid en toegang van Hoorn sterk verbetert, maar met een veel kleiner budget, passend bij de huidige tijd en de uitdagingen waar Hoorn voor staat. Het burgercomité HoornTunnelNee is tevreden met de nieuwe koers. Dit college steunt op een grote meerderheid in de gemeenteraad en als het om het niet-uitvoeren van de tunnel gaat, is hun steun nog veel groter (26 zetels van de 35). Wij leven in een democratisch land en dat betekent dat wij over vier jaar weer naar de stembus gaan. Als er dan nog partijen zijn die alsnog die tunnel willen aanleggen, dan zal HoornTunnelNee de kiezers opnieuw motiveren om vooral niet op die partijen te stemmen.

Lees hier meer.