Verslag openbare bijeenkomst vorming coalitie

In een goed gevulde raadszaal kwamen woensdag jl. de politieke partijen bijeen om de verkiezingsresultaten te bespreken. Lijst 14 was met twee afgevaardigden, in ruste, ook goed vertegenwoordigd.

De PvdA heeft de afgelopen dagen, als grootste fractie, met alle partijen gesprekken gevoerd. De PvdA heeft zich laten adviseren over het samenstellen van een nieuwe coalitie. Op basis van die gesprekken heeft de PvdA een beperkt aantal partijen uitgenodigd om woensdag verder te praten: SP, D66, Hoorns Belang, HOP, CDA, VVD, Groenlinks en HSP. Judith de Jong maakte al snel duidelijk dat alle partijen die tegen het aanleggen van de tunnel zijn nu ook bereid zijn om een raadsbesluit te nemen om het plan ongedaan te maken.

Samir Bashara (GL) riep op om over de verschillen in tunnelopvattingen heen te stappen, er moest immers gewerkt worden aan enkele zeer belangrijke thema’s waaronder de financiën en de komende decentralisatie. Hij sprak over het feest der democratie en het feest der verzoening. Meerdere partijen wilden niet dat de scheidslijn die in de raad is ontstaan rondom de tunnel en ook merkbaar was in andere dossiers nog langer zou worden doorgezet. De kille verhouding van de afgelopen periode moest wat hun betreft beëindigd worden.

Over het algemeen werd er wat zorgelijk gekeken naar het politieke landschap met veel fracties en de afwezigheid van grote fracties. Louwman: “De grootste fractie heeft nu 5 zetels, gevolgd door 3 fracties met 4 zetels, in de vorige periode had de grootste fractie 6 zetels, 3 fracties hadden er toen 5.” De 4 grootste gingen tezamen terug van 26 zetels naar 17 zetels.

SP constateerde dat de gemeenteraad duidelijk een ruk naar links had gemaakt en dat die verandering ook tot uitdrukking gebracht moest worden in de samenstelling van het college.

Opmerkelijk was dat Helling namens D66 met veel azijn duidelijk maakte dat zijn partij niet aan zet is. De TunnelNee- partijen moeten maar eerst een college proberen te vormen en als dat niet lukt dan kan mogelijk opnieuw met D66 gesproken worden want “D66 ontloopt nooit zijn verantwoordelijkheid”. Deze opstelling verbaasde de toehoorders omdat D66 bij herhaling terecht kenbaar heeft gemaakt dat er in Hoorn veel meer gaande is dan alleen de Tunnel. Nu er gewerkt kan worden aan die andere belangrijke D66-dossiers doet D66 als een verveeld kind niet mee. Helling liet in het midden of hij inging op de uitnodiging van de PvdA voor aanstaande woensdag. De opstelling van de VVD wekte meer bewondering. Louwman gaf aan dat de VVD inging op de uitnodiging en dat wat hem betreft in principe elk onderwerp bespreekbaar is mits de VVD zich zou kunnen herkennen in het coalitieakkoord. Louwman wilde er echter niet aan om het verlies van VVD te wijten aan de tunnel. Het verlies was volgens hem het gevolg van een landelijke tendens. In Hoorn verloor de VVD echter 33% van de stemmen, landelijk verloor de VVD “slechts” 23%.

Michiel Pijl was de tunnel al voorbij, hij pleitte nogmaals voor de belangrijke CDA-thema’s leefbaarheid in de wijken, zorg en economie. Pijl was van mening dat recht gedaan moest worden aan de verkiezingsuitslag.

GroenLinks opteert voor een sociaal progressief college en geeft de voorkeur aan een college bestaande uit landelijke partijen, aangevuld met HOP.

VOCH hield nog weer eens een betoog voor de tunnel. In tweede instantie was de toon meer genuanceerd, Ruppert pleitte voor een zorgvuldig afweging van de diverse aspecten en mogelijkheden binnen de poort van Hoorn.

De lijsttrekker van HOP, Robert Vinkenborg, was van mening dat het voor een partij met twee raadszetels moeilijk wordt om in het college vertegenwoordigd te zijn. Om de versnippering in de raad te beperken maakte hij kenbaar dat HSP en HOP tezamen wilde deelnemen aan het coalitieoverleg. In dat geval zou deze combinatie opteren voor 1 wethouder. Bij elkaar tellen HSP en HOP 4 raadszetels, net zoveel als de SP. Deze actie werd in de zaal met enige verbazing aangehoord. HSP had een lijstverbinding met GroenLinks en gaat nu een samenwerkingsverband aan met HOP om HOP aan een wethouderszetel te helpen. Monogamie bestaat niet in de politiek maar nu wisselen de relaties wel heel erg snel.