Nu voor maar 60 miljoen?!

In het NHD stond het te lezen:  “Voor hetzelfde bedrag per jaar de Carbasiusweg aanleggen, met tunnel en aanverwante zaken, maar ook de fiets- en wandelboulevard vanaf het Keern naar de binnenstad, onder Provincialeweg en het spoor door. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar het is volgens burgemeester en wethouders van Hoorn mogelijk, mede dankzij bijdragen van provincie, ProRail en naar verwachting het Rijk.

De gemeenteraad krijgt volgende maand dan ook het voorstel om binnen het project Poort van Hoorn naast de Carbasiusweg ook de boulevard aan te leggen. Eind 2012 maakte de Hoornse gemeenteraad 32 miljoen euro vrij voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de Hoornse binnenstad. Behalve de Carbasiusweg met -tunnel hoort daar de opwaardering van De Weel bij en verbetering van het kruispunt Keern/Dampten.

Volgens de berekeningen zou dit een maximale kapitaallast van 1,7 miljoen euro per jaar opleveren. Hoewel de kostenraming inclusief boulevard, rente en kosten nu 59 miljoen wordt denkt het college de maximale jaarlijkse lasten op 1,7 miljoen per jaar te kunnen houden.”

Wij, het burgercomité HoornTunnelNee, zijn blij dat er naar aanleiding van onze acties deze informatie naar buiten is gekomen. Waarbij we willen opmerken dat of het nu 32 miljoen, 60, 100 of misschien wel 120 miljoen wordt: te veel geld voor het verplaatsen van een probleem een paar honderd meter verder op.
Liever zouden wij zien dat er begonnen wordt met het verplaatsen van het busstation naar de andere zijde van het station en hier ook een permanente parkeergarage aan te leggen.
Wij denken dat hiermee al een grote angel uit het probleem van 5 minuten wachten voor het spoor gehaald kan worden. Het geld dat we uitsparen door niet voor de tunnel te kiezen, kunnen we dan inzetten voor maatregelen waar de Hoornse (binnen)stad echt beter van wordt.