Veelgestelde vragen

Waar komen die tunnel en de weg precies?

De weg komt te liggen tussen de Provincialeweg en De Weel.  De nieuwe weg vervangt het Keern-zuid en:

  • Komt tussen de scholengemeenschap Titaan en Keern 33/35 en tussen het gebouw “Werk en Inkomen” en de openbare begraafplaats.
  • Gaat met een tunnel onder het Dampten en onder het spoor door.
  • En loopt door het gebied waar vroeger de Prismaschool stond.

Op de kruisingen met de Provincialeweg en De Weel komen verkeerslichten.

Waarom wist ik tot nu toe niets van deze plannen?

Dat kan best aan u zelf liggen. De plannen voor de Poort van Hoorn staan al jaren op de website van de gemeente Hoorn. Ook is er al een tijdje de site www.poortvanhoorn.nl. Daarnaast is er veel in de kranten verschenen over deze kwestie. Maar hoe vaak surft u naar www.hoorn.nl? Ooit www.poortvanhoorn.nl bezocht? Die bevat zelfs een forum. Met welgeteld één bericht (dat was op het moment van schrijven. Inmiddels is het forum verwijderd). En wist u precies wat er met de Carbasiusweg werd bedoeld? Weet u pas sinds kort iets over dit onderwerp? Troost u, wij ook. En wij durven gerust te stellen dat driekwart van de Hoornse bevolking niets of vrijwel niets weet over de tunnelweg. Dat is een schatting, inderdaad. Maar wat ons betreft mag de gemeente dit best onderzoeken. Graag zelfs.

Die fietstunnels waar je nu zoveel over hoort, vallen die ook onder dit plan?

Ja en nee. Ze zijn wel onderdeel van het plan de Poort van Hoorn, maar de kosten ervan komen boven op de kosten van de autotunnel en -weg. Geraamde kosten voor de fietstunnels zijn 15,1 miljoen euro, waarvan de Provincie Noord-Holland onlangs heeft toegezegd 5,1 miljoen euro bij te dragen. Het ruime en brede Keern wordt straks afgesloten voor autoverkeer en dan kan men veiliger en gemakkelijker per fiets of brommer naar de stad. Dan kun je de auto dus gerust wat vaker laten staan. Dus komen er wellicht minder auto’s naar de stad. Maar dat was dan weer niet de bedoeling van de tunnelweg.

Las ik ook niet iets over een tijdelijke parkeergarage?

Klopt. Die wordt gelijktijdig met de Carbasiusweg aangelegd. Maar heeft weer niets met de tunnelweg te maken. De gemakkelijkste manier om deze te bereiken namelijk, is door de Carbasiusweg over te slaan. De parkeergarage komt  op het transferium, aan de Van Dedemstraat, achter het station. U kunt deze straks niet per auto bereiken vanaf het Keern, want die wordt afgesloten voor autoverkeer. Hoe dan wel? Op basis van de informatie die wij hebben gevonden, zijn er drie routes:

– Via de Carbasiusweg: dan rijdt u eerst de stad in. Dan rijdt u via de (autoluwe) binnenstad de stad weer uit via de Liornestraat. Misschien moet u daar wachten voor de trein. Dan rijdt u via Hoorn-Noord richting Van Dedemstraat.

– U slaat de Carbasiusweg over(1): dan neemt u de volgende afslag, naar de Maelsonstraat. U rijdt om het ziekenhuis heen en steekt de Van Dedemstraat over. Dit is de snelste route, maar het is ons op dit moment niet 100% duidelijk of u deze route straks kunt nemen, het leidt immers tot een forse toename van het autoverkeer over de Maelsonstraat.

– U slaat de Carbasiusweg over (2): en rijdt door naar de afslag Liornestraat. Daar neemt u de Johannes Poststraat en steekt de Koepoortsweg over naar de Van Dedemstraat.

Oh ja, het is een tijdelijke parkeergarage. Die kost  2,5 miljoen euro. Exclusief onderhoudskosten. En ja, tijdelijk betekent dat deze ook weer wordt afgebroken. En dat er een nieuwe komt. Die ook weer geld gaat kosten.

Waarom kiest de gemeente Hoorn niet voor een goedkoper alternatief?

Dat antwoord kunnen wij ook niet vinden. Het meest gehoorde geluid is: men vindt dat alternatieven ook geld kosten. Daarnaast is er de prioriteitskwestie. De voorstanders vinden het belangrijk de Carbasiusweg als eerste aan te leggen, vanwege de vermeende  verkeersdruk bij de spoorwegovergang op het Keern. Vermeend inderdaad, de reden waarom dit een acute stressfactor van 35 miljoen euro zou zijn, is vooralsnog niet overtuigend bewezen. Integendeel. Ook het argument dat de bouw van de tunnelweg de stad een economische impuls zal geven, is uit de lucht gegrepen. Het project wordt aanbesteed, de kans dat een Hoorns bouwbedrijf het zal uitvoeren is minimaal. Misschien dat er wat Hoornse bedrijven betrokken kunnen worden bij de aanleg, dat zou leuk zijn. Maar dat geldt voor ieder project dat in Hoorn wordt uitgevoerd. Het maakt de noodzaak van een tunnel er dus niet urgenter op.

De argumenten om de tunnelweg  niet aan te leggen zijn legio. Crisis, bezuinigingen, internetwinkelen, goedkopere alternatieven, andere prioriteiten. U leest ze luid en duidelijk op deze site.

Waarom hebben de andere investeerders zich teruggetrokken?

Het ging eerder grotendeels om subsidies. Die dienden op tijd te worden aangevraagd. Dat ging een beetje mis.

Hoe zit het met de waardevermindering van mijn huis?

Tja, de waarde van een woning wordt er bij een toename van autoverkeer en geluid nu eenmaal niet beter op. Hoeveel minder de meest centraal gelegen woningen waard worden, kunnen wij uiteraard niet zeggen.

Hoeveel lawaai, trillingen en files kan ik verwachten?

Daarvoor moet u contact opnemen met de gemeente. Houd er overigens wel rekening mee dat u de term “ruim binnen het wettelijk toegestane maximum” langs zal horen komen. Dat betekent dat u nergens last van zult hebben, zelfs als u er wel last van heeft.

Waarom wordt de binnenstad autoluw gemaakt?

Hoorn en haar haven zijn al honderden jaren oud. De straten zijn aangelegd in de tijd dat men nog te voet of met paard en wagen spullen vervoerde. Het gebied is eigenlijk niet bestand tegen gemotoriseerd verkeer. Daarom wil de gemeente de binnenstad en met name het Havenkwartier autoluw maken. Het betekent wél dat auto’s die de Carbasiusweg hebben genomen niet of veel moeilijker de binnenstad kunnen bereiken. Kortom, volgens de gemeente komen we straks makkelijker bij de stad, maar kunnen we de stad moeilijker in.

Hoe lang gaat de aanleg van de tunnel en de weg duren?

Dat valt niet  te zeggen. Uiteraard is een dergelijke klus een behoorlijk tijdrovend karwei. De Poort van Hoorn-site biedt weinig duidelijkheid. Maar zodra wij hier meer informatie over hebben, laten wij u het weten.

Vaak pakken bouwprojecten duurder uit dan gepland. Kunnen we dat in dit geval ook verwachten?

Dat weten wij natuurlijk niet. Wel dat dit bij veel projecten inderdaad het geval is. De gemeente heeft eerst de beslissing genomen en gaat dan pas prijzen opvragen. Er is wel een ‘raming’ van 35 miljoen euro. De bouw kan duurder uitvallen, maar ook goedkoper. Om te beweren dat dit laatste zelden tot nooit gebeurt, komt voor uw rekening.

Zijn er naast het plan “De Poort van Hoorn” nog andere plannen om de stad aantrekkelijker te maken voor bezoekers?

Jazeker, er zijn talloze ideeën. Sommige ludiek en sommige bestemd om Hoorn aantrekkelijker te maken voor de bezoeker. Daarbij ligt bij veel plannen het accent op het historische karakter en onze prachtige kustlijn. Daar ligt de kracht van de stad, niet bij een tunnel. Zet Hoorn op de kaart. Maak er gerust een geweldige toeristenlokker van, met promenades, boulevards, stranden en wandelroutes. Laat Hoorn bruisen. Een tunnel trekt geen toeristen.

Kan ik, behalve bezwaar aantekenen, nog iets anders doen om tijd te winnen en/of die tunnel tegen te houden?

Uiteraard. Houd de discussie op gang. Praat er over met familie en bekenden. Stel vragen. Bent u tegen de tunnel? Laat het merken door ‘strategisch’ te stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 5 maart 2014.

Wie zijn de mensen achter Hoorn Tunnel Nee?

Dat zijn alledaagse mensen die de aanleg van de tunnelweg niet begrijpen. En dat zijn er behoorlijk veel. Op Facebook kunt u de groep Hoorntunnelnee bezoeken. Deze bestaat uit een groeiend aantal mensen van allerlei gezindten, van links tot rechts. Mensen met één gemeenschappelijk doel: laten horen dat die tunnel een nutteloos geval is, waar de stad de komende zestig jaar aan vast zit. Neem een kijkje en word lid van deze groep. Dan blijft u op de hoogte.

Alles leuk en wel, maar die gemeentepolitici zijn toch niet dom?

Natuurlijk niet. Maar wel ongelofelijk halsstarrig. Wij hebben alle respect voor de mensen die het beste voor hebben met de stad. Waar wij van schrikken is de verbetenheid waarmee de voorstanders een megaproject als de tunnelweg erdoor willen drukken. Als er zelfs in de politiek de kleinst mogelijke meerderheid vóór de tunnel is, dan moet je toch nog eens goed gaan nadenken of het wel zo’n goed plan is. Dan moet je nog eens nadenken over de prioriteit, over de alternatieven en moet je de mening van de bewoners peilen. Waarom zou je dat niet doen? Angst voor gezichtsverlies? Bang dat het merendeel tegen is? Nou en. Politici zitten namens ons in de raad. Het zijn volksvertegenwoordigers. Niet meer en niet minder. Doe dat dan ook. Vertegenwoordig het volk. Dan kunnen wij ook naar huis.