Wat is het nut van de tunnel?

Doorstroming
Voorstanders van de tunnel denken dat het verkeer dan gemakkelijker de stad in en uit kan. Mensen moeten vaak wachten bij de gesloten spoorbomen. Na de bouw van de tunnel onder het spoor hoef je niet meer op de treinen te wachten. Vanaf de Provinciale Weg rijd je de Carbasiusweg op, neem je de tunnel onder het spoor en rijd je verder tot aan het begin van de Grote Waal. Het Keern wordt voor autoverkeer afgesloten. Verder wordt er extra parkeerruimte aangelegd aan de rand van de binnenstad.  Lees hier de mening van wethouder Louman. En hier.

Wij denken dat die verbeterde doorstroming behoorlijk tegen gaat vallen. U kunt straks wel naar de binnenstad toe, maar u kunt er straks veel moeilijker in. Het centrum zelf wordt namelijk autoluw gemaakt. Er komen twee kruispunten bij met verkeerslichten. Er komt er een extra verkeerslicht op de Weel, waar de gedroomde Carbasiusweg gaat kruisen met de Weel. Op de Provinciale Weg komt een kruising met de Carbasiusweg en daarbij blijft de kruising inclusief de verkeerslichten met het Keern ook bestaan in verband met de busbaan. Daarnaast zijn er nog plannen om een doorgang van de Maelsonstraat direct naar de Provinciale weg te construeren, waardoor er ook extra verkeerslichten komen, het andere kruispunt naar woonboulevard en ziekenhuis blijft  ook behouden.

Milieuaspecten
Sommige voorstanders zijn er van overtuigd dat er minder fijnstof geproduceerd zal worden omdat er geen wachtende auto’s en bussen voor de dichte spoorwegovergang staan.
Wij denken dat deze voertuigen ook na aanleg van de Carbasiusweg staan te wachten, namelijk voor de (extra) verkeerslichten. Daarbij zullen veel auto’s een extra rondje moeten rijden eer ze een parkeerplekje zullen vinden. Als zij willen parkeren in de tijdelijke parkeergarage, moeten ze eerst via de Liornestraat en Johannes Poststraat omrijden.

Meer kantoorruimte en winkelpanden
De Poort van Hoorn biedt ruimte voor bedrijven en winkels, er worden kantoren en winkelruimten gecreëerd.
Wij zien in de binnenstad van Hoorn echter schrikbarend veel leegstaande winkelpanden staan. Ons vermoeden dat dit in de toekomst nog erger gaat worden, wordt bevestigd door de vele krantenartikelen over stijgende online-aankopen. Vooral middelgrote steden zoals Hoorn zullen in de toekomst veel last van leegstand krijgen.

Hoorntunnelja.nl
Een lid van VVD Hoorn ontwikkelde de site Hoorntunnelja.nl.