De beslissing is toch al genomen?

Op 11 december 2012 heeft de gemeenteraad met één stem verschil besloten geld vrij te maken voor de aanleg van de tunnel en de weg. Eén stem, inderdaad. Als dit plan écht zo geweldig zou zijn, waarom is de gemeenteraad dan zo verdeeld?

Die reden heet Politiek

De beslissing voor het plan De Poort van Hoorn, inclusief Carbasiusweg, is enkele jaren geleden (2009) genomen. Dat was vóór de economische crisis losbarstte. Vervolgens haakten de belangrijkste investeerders af: de overheid, ProRail en de provincie. Nu gaat de gemeente Hoorn zelf voor de financiering zorgen. U wordt niets gevraagd, dat wordt voor u besloten. De gemeente kan uw geld heel goed zonder u uitgeven. Het voorstel om de mening via een referendum te peilen onder de bevolking werd weggestemd. Opnieuw met één stem verschil. Toeval? Wat denkt u?

En de politiek wil uw stem niet horen

Veel  voorstanders zeggen dat een genomen beslissing niet mag worden teruggedraaid. Dat klinkt goed, zolang de omstandigheden onveranderd blijven. Maar dat zijn ze niet. Door de economische crisis en het online winkelen verliest de binnenstad steeds meer van haar aantrekkingskracht. Er komt domweg niet meer verkeer naar de stad. Ook het politieke landschap is flink veranderd. De partijen die toen het besluit namen, zijn  niet meer de partijen van nu. Raadsleden zijn opgestapt en begonnen hun eigen partij. En mochten vervolgens in een andere hoedanigheid voor of tegen de plannen stemmen. U werd niets gevraagd.

Dat vinden wij onbegrijpelijk. Wij zijn bewoners van Hoorn. Wij vinden dat het belangrijker is naar de huidige stand van zaken te kijken. Wij vinden het onverantwoord dat we een tunnelweg moeten betalen waarvan het nut omstreden is. Er zijn zoveel betere en goedkopere plannen om Hoorn beter op de kaart te zetten.

Maar is het nu te laat? Gelukkig niet. De aanbesteding voor de uitvoering zal pas na de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, zo werd onlangs bekend. En dat is goed nieuws. Want nu kunt u uw stem laten horen. In het stemhokje. Het is uw kans om de tunnel tegen te houden. Misschien wel uw laatste kans.

N.B.: vóór de tunnel in de huidige gemeenteraad: VVD, CDA, VOCH, D66, Fractie Tonnaer, Fractie van der Tuin;
tegen de tunnel (of in ieder geval niet nú): PvdA, Groen Links, SP, Hoorns Belang, HSP, Fractie Assendelft
.