Waarom Heiloo geen referendum wil

Gepubliceerd 16 maart 2014 9:00 | Laatste update 16 maart 2014 9:00
HEILOO – Met een handige motie hebben de coalitiepartijen in Heiloo vorige  week de meeste kou uit de lucht gehaald rond de afslag A9. Een extern bureau moet zich nogmaals buigen over de risico’s rond de afslag.
Daarmee leek het alsof het besluit over de verkiezingen werd getild. Drie actiegroepen roerden zich rond de risico’s en de noodzaak van de afslag. Komende week tekent Heiloo echter voor de uitgave van 8,5 miljoen euro. De helft is of komt volgens het college binnen via bestaande afspraken. De rest moet worden verdiend via inkomsten uit de wijken Zuiderloo en Zandzoom en bedrijventerrein de Boekelermeer. Linke soep; de huizenmarkt is stroef en de kantorenmarkt is nog erger.
En Heiloo kan een strop van ruim 4 miljoen euro er niet bij hebben, net zo min als tegenvallers in bijvoorbeeld het verbeteren van de toegangswegen van en naar de afslag. Castricum liet vorig jaar al juridisch onderzoeken of het nog onder de afspraken van Zandzoom en A9 uit kan. Het antwoord: Nee. De politici van Heiloo, Alkmaar en Castricum hebben elkaar gegijzeld – al of niet bewust.
De vraag is dan ook niet óf de afslag wordt gerealiseerd, maar wanneer. Heiloo moet in 2017 of 2018 gaan betalen, maar het is met het huidige bouwtempo onwaarschijnlijk dat het dan het geld heeft. De provincie is bereid Heiloo geld te lenen. Mooi, maar rente en aflossing moeten natuurlijk betaald worden.
Met de motie, gesteund door de voltallige gemeenteraad behalve de NCPN, creëerden de partijen rust. De raad gaat nauw toezicht houden op de uitwerking van de afslag. Maar nergens staat, dat de raad zaken kan tegenhouden of terugdraaien. Als het externe bureau stelt dat de risico’s (te) groot zijn, kan de raad het nieuwe college de laan uit sturen, maar dat verandert niets aan de verplichtingen.
De NCPN diende afgelopen week een motie in, met als achterliggende bedoeling: een referendum over de afslag A9. Geen enkele andere partij zag dat zitten. Want er valt niets te winnen. Als de bevolking bij referendum de afslag afwijst en de politiek daar geen gehoor aan kan geven omdat de afspraken al gemaakt zijn, zit Heiloo met de gebakken peren. Er was geen andere vlucht dan de vlucht vooruit.

Bron: NHD