Waarom tegen een tunnel?

Tegen een tunnel, maar vóór Hoorn.

Ook wij willen graag dat Hoorn weer bezoekers gaat trekken, bezoekers uit de regio en uit den lande (en daarbuiten) doordat we een succesvolle citymarketing zouden kunnen inzetten. Goed voor de ondernemers, zowel horeca, retail als cultureel. En met een betere toegang tot de stad kan dat, die is er voor nodig.
Directe weg van Provinciale weg naar een permanente parkeergarage op het Transferium en hup, onze prachtige historische en autoluwe binnenstad in om te funshoppen (met gratis elektrisch busje als je slecht ter been bent of zware aankopen hebt).
Scheelt drie minuten lopen met de parkeerplaats op het Pelmolenpad die men zou gebruiken als de tunnel er komt, maar bespaart miljoenen die je in kunt zetten om busstation te verplaatsen en kastje NS in te zetten om wachttijd bij het spoor te verminderen, de uitstroom uit de stad te verbeteren (idem dito en meer voordelen), de zorg en de culturele sector kwalitatief te blijven ondersteunen en vooral alle zaken te bekostigen waar de gemeente de komende jaren voor staat (zoals de Wmo bijvoorbeeld.)

Maar wat zijn nu onze bezwaren tegen de tunnelweg? Wij zullen de feiten zo helder mogelijk proberen samen te vatten. Dan kunt u zelf uw conclusie trekken.

1. Veel geld voor een klein probleem

De tunnel kost heel veel geld om een relatief klein probleem op te lossen: de wachttijden voor het spoor. Los van de vraag of de vertraging nou echt wel zo groot is, zijn er andere mogelijkheden om deze wachttijden te verkorten, bijvoorbeeld in overleg met de NS. Hier leest u over de mogelijkheden.

2. Wij moeten de tunnelweg zelf betalen

Hoorn moet de tunnel en Carbasiusweg zelf betalen. Er zijn geen externe geldschieters. Daar moet de gemeente 35 miljoen euro voor lenen en afbetalen. Inclusief rente. Dat gaat de gemeente Hoorn (lees: de inwoners) per jaar 1.6 miljoen euro kosten. Zestig jaar lang. De gemeente denkt dit te kunnen betalen uit parkeergelden en reserves. Parkeergeld dat voor een groot deel wordt opgebracht door (een dalend aantal) toeristen en de eigen inwoners die nabij de binnenstad hun auto parkeren. Dit geld kan dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In een tijd waarop er schrijnende bezuinigingen in onder andere de zorg en cultuur plaatsvinden, is het aanleggen van een onnodige tunnel wel heel erg onnodig.

3. De tunnelweg heeft geen prioriteit

De Poort van Hoorn is een veelomvattend plan. Het stationsgebied krijgt een andere, aantrekkelijker invulling en wordt met winkels en wandelroutes beter aangesloten op de binnenstad. Het busstation krijgt een andere aanpak en ook het transferium (achter het station) wordt verbeterd. De tunnelweg is slechts een onderdeel van het totale plan. Maar wel het duurste onderdeel. Waarom komt het dan het eerst aan bod? Wij hebben geen idee.
Er is geen enkele reden de Poort van Hoorn af te trappen met een geldverslindend onderdeel als de tunnelweg. Integendeel. Waarom maakt de gemeente niet eerst de stad aantrekkelijker? Misschien komen er dan meer bezoekers naar Hoorn. Kun je daarna altijd nog beslissen of een tunnelweg nodig is.

4. Het is crisis!

De economische crisis heeft grote gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Er verdwijnen steeds meer winkels. Dit komt ook door de enorme toename van het internetwinkelen. Het verkeer naar de stad neemt daardoor eerder af dan toe. Ook in de toekomst. En wordt de reden om een tunnelweg aan te leggen steeds minder belangrijk.
Daarnaast: de gemeente Hoorn wordt na 2014 jaarlijks geconfronteerd met een tekort van 6 miljoen op de begroting.

En dat terwijl zij taken vanuit de overheid krijgt toegeschoven, die zij voor 40% minder geld moet bekostigen dan de overheid dat nu doet.

5. Wel naar de stad, niet in de stad

De gemeente gaat de binnenstad autoluw maken. De aanleg van de tunnelweg betekent dat er weliswaar meer verkeer naar de stad kan kómen, maar minder verkeer de stad echt ín kan rijden. Gevolg: een knooppunt aan de rand van de Grote Waal, met alle vertragingen van dien. Zo is het ‘wachttijdenprobleem’ niet opgelost, maar verplaatst.

6. Overlast voor de Grote Waal

De Carbasiusweg bezorgt de bewoners van de Grote Waal veel overlast. Niet alleen tijdens de aanleg, maar ook daarna. Er komt meer verkeer naar de richting van de Weel, er is een flinke toename van geluidsoverlast  en verkeerstrillingen door vrachtverkeer. Overigens wil de Gemeente hogere grenswaarden vastleggen voor de geluidbelasting. Zodat u er officieel geen last van heeft, want de geluidsoverlast valt dan binnen de nieuwe normen.

7. Verplaatsing van het probleem

Het verkeer dat uit de tunnel komt, stuit vervolgens op de verkeerslichten op de kruising Weel/Keern. Naar verwachting ontstaan hier lange files. Dat betekent dat het probleem, dat de tunnel zou moeten oplossen, alleen maar wordt verplaatst.

8. Iedereen betaalt, een handjevol profiteert

De aanleg van de Carbasiusweg heeft maar voor een klein deel van de Hoornse bevolking voordelen. Bewoners van de Risdam profiteren maar een klein beetje, net als de bewoners van Zwaag, Blokker en Bangert-Oosterpolder. Automobilisten uit de Kersenboogerd, het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord zullen de tunnel niet gebruiken. Deze bezoekers bereiken de binnenstad immers via de Liornestraat of Willemsweg. Toch moet iedereen betalen. U dus ook.

10. Er was al besloten de tunnel niet aan te leggen: Stadsvisie 2005-2025

Er is nóg een raar dingetje binnen deze hele discussie: die tunnelweg is al lang en breed besproken. Bijna tien jaar geleden zelfs al. En toen is besloten deze niet aan te leggen. Tijdens discussies rond de Stadsvisie van Hoorn in de jaren 2004 en 2005 werden ideeën besproken met bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici. De conclusie: de  autotunnel was ‘een brug te ver’. De verkeersdruk, de luchtvervuiling en de financiering (zelfs in economisch betere tijden) vormden de struikelblokken. De Stadsvisie 2005-2025 kunt u hier op uw gemak teruglezen. Ho wacht zegt u, waarom heeft de gemeente die tunnel dan toch weer op tafel gebracht? Daar kunnen wij alleen over speculeren. En dat doen wij niet via deze site. Voor ons is het echter een positief teken.  Iets wat eerder is afgeschoten, kan dus opnieuw worden overwogen. Zoals de beslissing af te zien van dit plan.