Tagarchief: Hooijmaijers

Kamervragen over wachtgeld Hooijmaijers

DEN HAAG – De fractie van de SP heeft Kamervragen gesteld over het wachtgeld dat Ton Hooijmaijers heeft ontvangen. De voor corruptie veroordeelde oud-gedeputeerde heeft sinds zijn aftreden in 2009 ruim 333.000 euro ontvangen.

Statenlid Remine Alberts van de Provincie Noord-Holland heeft haar Kamerfractie op het spoor gezet. Die heeft vragen gesteld aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Al eerder kaartte de Statenfractie van de PVV de zaak aan. Deze partij vindt het onterecht dat Hooijmaijers zoveel wachtgeld heeft ontvangen.

Maar volgens Gedeputeerde Staten is aan Den Haag om de wetgeving te veranderen.

De SP wil weten of de minister het wenselijk acht dat een veroordeeld politicus wachtgeld ontvangt. Ook heeft de partij gevraagd of het wachtgeld nu direct stopgezet wordt en de door Hooijmaijers ontvangen bedragen teruggevorderd worden.

Bron: NHD

OM ook in beroep in zaak Hooijmaijers

HAARLEM – Nadat oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland al had aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de hem opgelegde celstraf van drie jaar heeft ook het openbaar ministerie beroep aangetekend.

Hooijmaijers werd begin deze maand veroordeeld voor corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. De oud-gedeputeerde zou zich onder meer hebben laten omkopen door bedrijven.

Het OM is het er niet mee eens dat de oud-gedeputeerde in een van de corruptiezaken is vrijgesproken. Ook vindt het OM niet dat Hooijmaijers recht heeft op strafvermindering vanwege alle media-aandacht, zo bevestigde een woordvoerder van het OM tegenover deze krant.

Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

Bron: NHD

Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen

Bij Distriport was sprake van ambtelijke corruptie. Dat staat nu vast. De rechtbank Noord-Holland acht bewezen dat oud-gedeputeerde Hooijmaijers er een gift van 59.500 euro voor heeft ontvangen. Volgens de rechtbank is het vertrouwen van de burgers in een integere overheid door het handelen van Hooijmaijers geschaad. Dat vertrouwen kan alleen gerepareerd worden door nu eindelijk volledige transparantie te geven rond alle projecten waar Hooijmaijers en de bedrijven die genoemd worden in het strafdossier, bij betrokken waren. Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau.

Lees meer op: Berkhout is boos

Combinatie portefeuilles gevaarlijk

In de uitzending van Nieuwsuur van 3 december jl.  is Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy over de zaak Hooijmaijers aan het woord: “…wat heel gevaarlijk is, is de combinatie van portefeuilles die hij had in het provinciebestuur, namelijk die van ruimtelijke ordening – daar waar het geld wordt uitgegeven – en financiën – daar waar de geldstromen beheerd worden. In principe een zeer gevaarlijke combinatie. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zou men daar goed op moeten letten”.

Ook in Hoorn echter heeft 1 persoon de volgende portefeuille:
– Financiën
– Ruimtelijke ordening (incl. verkeersplanologie)
-…

Bekijk hier het fragment van de uitzending van Nieuwsuur, door op de afbeelding te klikken.

Nieuwsuur Hooijmaijers

Gedeputeerde Hooijmaijers in 2008 in Hoorn voor overhandiging onderzoeksrapport stationsgebied

19-6-2008

Op donderdag 19 juni kwam gedeputeerde Ton Hooijmaijers naar Hoorn om de ontwikkelingsstrategie, die in opdracht van de provinciale Task Force Ruimtewinst voor het stationsgebied van Hoorn is gemaakt officieel aan B en W aan te bieden.

De Task Force heeft de gemeente Hoorn geadviseerd te kiezen voor een nieuwe strategie voor het stationsgebied en de voorgestelde strategie over te nemen. B en W zijn van mening dat de visie van de TFR oplossingen voor verschillende knelpunten in de stad bevat en dat deze oplossingen interessant genoeg zijn om verder uit te werken: “Wij menen dat het nu zaak is om met alle betrokken partijen de schouders te zetten onder de uitwerking van de TFR-visie, teneinde deze daadwerkelijk tot een succes te maken”.

Task Force
De Task Force Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland helpt gemeenten met het vinden van creatieve oplossingen voor intensief en efficiënt gebruik van bestaand stedelijk gebied. De provincie zet hiervoor deskundigen op het gebied van ruimtelijke inrichting, gebiedsontwikkeling, vastgoed en financiën van binnen en buiten haar organisatie in.
Er werden zes bureaus ingeschakeld die na uitgebreid onderzoek met een ontwikkelingsstrategie kwamen die in de komende twintig jaar stapsgewijs kan worden uitgevoerd. Op 19 juni bieden gedeputeerde Ton Hooijmaijers en de voorzitter van de TFR, de heer Han ter Heegde (burgemeester van Heerhugowaard),, alle onderzoeksresultaten in gebundelde vorm aan aan B en W.
De visie op de mogelijkheden om het stationsgebied op een goede en verantwoorde wijze verder tot ontwikkeling te brengen is al eerder gepresenteerd tijdens een drukbezochte avond in de Noorderkerk (13 december 2007) en een bijeenkomst voor de algemene raadscommissie (13 mei j.l.).

Nieuwe structuurvisie
Al eerder is de planologische samenhang van de stationsomgeving met de gebieden daaromheen (Maelsonstraat, Van Aalstweg, Blauwe Berg, Dampten) onderkend. Zo heeft de gemeenteraad in  2001 de structuurvisie Buitenstad vastgesteld. Inmiddels is deze structuurvisie toe aan  actualisering en verdere uitwerking. B en W menen dat bij dit proces de TFR-visie leidend moet zijn. De nieuwe structuurvisie beslaat een groot gebied dat verschillende functies en knelpunten in de infrastructuur kent. Het opstellen en verwezenlijken kost veel tijd en brengt het risico met zich mee dat de aanpak van bestaande knelpunten op de lange baan wordt geschoven. Dat mag naar het oordeel van B en W niet gebeuren: “Wij stellen ons op het standpunt dat het oplossen van knelpunten die nu manifest zijn, weliswaar binnen de opgave van het opstellen van de nieuwe structuurvisie, maar met voorrang en voortvarendheid moet worden aangepakt.” Daarbij moet vooral worden gedacht aan de kruising Keern/Provincialeweg, de voetgangersbrug bij het NS-station en de ondertunneling van het spoor bij Dampten. Deze zaken moeten in de ogen van B en W procedureel en financieel worden veilig gesteld: “Wij zijn ons ervan bewust dat dit met zich meebrengt dat geldkostende elementen ter hand worden genomen alvorens geldgenererende elementen zijn gestart.”

Lopende projecten
Het merendeel van de projecten die momenteel binnen het gebied Buitenstad in ontwikkeling zijn, kan worden gecontinueerd. Ze passen binnen de TFR-visie. B en W willen met enkele projecten een pas op de plaats maken: de vernieuwing van de voetgangersbrug en de fietsenstalling bij het NS-station. De kostenraming van het ontwerp voor de nieuwe voetgangersbrug geeft een aanzienlijke overschrijding te zien van het vastgestelde kostenplafond. Daarnaast voorzien B en W een ingrijpende wijziging van het ontwerp van de nieuwe brug bij uitwerking van de TFR-visie. Van het ontwerp van de nieuwe fietsenstalling staat onomstotelijk vast dat die zich niet laat inpassen in de TFR-visie. “Wij overwegen om ProRail en NS-Poort te verzoeken de vernieuwing van beide objecten stop te zetten en in plaats daarvan liften te laten plaatsen aan de bestaande voetgangersbrug en de behoefte aan fietsenstalplaatsen met een tijdelijke voorziening op te lossen”.
Verder voorziet de TFR-visie ook in het afsluiten van Keern-zuid voor gemotoriseerd verkeer. Daarom vinden B en W het raadzaam om de plannen voor een ongelijkvloerse kruising Keern/Provincialeweg tijdelijk stop te zetten.

Investering
Bij de eerder voor het stationsgebied opgestelde visie bleek het niet mogelijk om deze kostendekkend te maken. In die situatie is geen verandering gekomen. Om daadwerkelijke uitvoering mogelijk te maken is het daarom noodzakelijk om gezamenlijk op te trekken met partijen die belangen hebben in het gebied. Dat laat onverlet dat de eerste verantwoordelijkheid om in de visie te investeren bij de gemeente ligt. “Willen we dat Hoorn zijn functie als openbaar vervoersknooppunt en economisch hart van de regio West-Friesland behoudt en versterkt, dan valt daar niet aan te ontkomen.”, aldus B en W.

Bron: website Gemeente Hoorn.