Ex- gedeputeerde Ton Hooijmaijers krijgt drie jaar cel

De rechtbank in Haarlem heeft voormalig VVD-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Ton Hooijmaijers veroordeeld tot drie jaar cel wegens omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en het aannemen van smeergeld.

Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel tegen de Hooijmaijers (52) geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.

Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder meer een ‘politieke afrekening en een ‘persoonlijke hetze’. Volgens de rechtbank is daar geen sprake van.

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers met zijn handelswijze het vertrouwen in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag ‘zwaar aan’ en verwijt hem dat hij tijdens de behandeling van zijn zaak geen blijk heeft gegeven het laakbare van zijn eigen gedrag in te zien.

In het vonnis veegde de rechtbank het verweer van Hooijmaijers’ advocaat Frits Schneider volledig van tafel. De raadsman had betoogd dat het Openbaar Ministerie wegens ernstige vormfouten niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Voor zijn betoog dat Hooijmaijers het slachtoffer zou zijn geworden van een politieke afrekening vond de rechtbank nog geen begin van bewijs.

De 43-jarige echtgenote van Hooijmaijers werd vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet is gebleken dat zij nauw met hem samenwerkte. De oud-gedeputeerde bombardeerde haar tot directeur en eigenaar van zijn adviesbureau Move Consultants toen hij in 2001 wethouder in Amsterdam werd.

In de praktijk bleef Hooijmaijers tot in de loop van 2009 echter aan de touwtjes trekken bij het bedrijf, dat via allerlei betalingsconstructies werd gebruikt om geld te cashen voor adviezen aan bedrijven.

Bij een van die constructies speelde de makelaardij van Arnold van de K. (67) een belangrijke rol. Hij stuurde op aanwijzing van Hooijmaijers rekeningen naar bedrijven die advies hadden gekregen. Via het bedrijf van zijn vrouw diende Hooijmaijers vervolgens rekeningen in bij Van de K. De ex-makelaar kreeg dinsdag een taakstraf van 180 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf.

Bron: Trouw