Zorgen om financiering tunnelweg

Het Hoornse burgercomité HoornTunnelNee maakt zich zorgen om de financiering van de Carbasiusweg – oftewel de tunnelweg. Het eerder genoemde bedrag van 32,- miljoen bleek (zoals het comité ook steeds benadrukte) niet voldoende: noodzakelijke onderdelen waren daarin niet meegenomen. Sinds kort geeft de gemeente aan dat de tunnel met fietstunnels en de opwaardering van het Keern bij elkaar 59,- miljoen gaat kosten. “Een onverantwoorde investering in deze tijd voor een oplossing die niet gaat werken”, aldus het comité. “En het bedrag zal volgens ons nog hoger uitkomen.”  

De Poort van Hoorn is een omvangrijk plan dat de bereikbaarheid van de stad en het stationsgebied wil verbeteren. Een plan dat volgens het burgercomité bruikbare onderdelen bevat. Zij betwisten echter de keuze om eerst te beginnen met het duurste onderdeel. Maartje Brandt: “Het verplaatsen van het busstation is een prima idee. Begin daarmee. De tunnel lost volgens ons niets op en is de torenhoge investering niet waard.” De financiële onderbouwing van de plannen zoals ze er nu liggen, is nog steeds niet helemaal bekend, omdat de gemeente Hoorn niet alle berekeningen openbaar wil maken. “Begrijpelijk als je nog moet aanbesteden,” stelt Marian Vleerlaag, “maar het betekent wel dat de inwoners van Hoorn nog steeds geen goed overzicht hebben over de werkelijke financiële consequenties. Bovendien vallen grote bouwprojecten altijd duurder uit. Ondanks deze onduidelijkheid stelt het college in een raadsvoorstel voor om het in 2012 beschikbaar gestelde krediet te verhogen. Dat vinden wij zeer verontrustend.”

Hoornse inwoner moet weten waar hij voor kiest

Volgens Frank Wiggers is het burgercomité HoornTunnelNee ervan overtuigd dat de werkelijke omvang van de kosten die samenhangen met de ‘Tunnelweg’ veel hoger zijn dan de nu genoemde bedragen van € 32,- of zelfs € 59,- miljoen. “Vermeerderd met de kosten voor de fietstunnels, het opwaarderen van Het Keern, de tijdelijke parkeergarage en het doortrekken van de Maelsonstraat – kosten die onlosmakelijk met de realisering van de tunnel te maken hebben -, wordt de komende 60 jaar, inclusief de kosten voor beheer en onderhoud, waarschijnlijk meer dan € 114 miljoen uitgegeven. We zeggen dit niet zomaar maar baseren dat op een gedegen berekening. Iedereen kan deze inzien op www.hoorntunnelnee.nl. Het is natuurlijk wel een overzicht dat voor aanvulling vatbaar is. Immers, wij hebben geen toegang tot alle informatie gehad. Dus hebben we opnieuw aan de gemeente gevraagd om hierop te reageren. Lever input. Dat is wat wij graag willen: schep helderheid zodat de kiezer straks weet waarvoor hij of zij kiest.”

Volgens het burgercomité is het nu niet verstandig om zoveel geld te investeren in een tunnel, benadrukt Ron Dol. “Los van onze vraagtekens bij het nut en het rendement van de tunnel. Het 30 jaar geleden bedachte plan lost de verkeersproblemen niet op maar verplaatst ze immers alleen maar. We roepen de Hoornse inwoners dan ook op om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart te stemmen op een partij die tegen de tunnel is. De voors en tegens van alle partijen vind je ook op onze website.”

Wilt u alles weten over bovenstaande berekening? Klik hier voor het complete financiele rapport.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.