Nut wegenbouw vaak overdreven

Toekomstige wegenbouwprojecten worden steevast veel te positief voorgesteld. Bij het maken van een kosten-baten- analyse voor de aanleg van een nieuwe weg of tunnel wordt vaak alleen van de gunstigste omstandigheden uitgegaan.

Daardoor zijn de verwachte opbrengsten onrealistisch hoog, zegt organisatie- en adviesbureau CE Delft. Er wordt onder meer uitgegaan van flinke economische groei, een gestage bevolkingsgroei en een toenemend verkeersaanbod, terwijl dat in de praktijk niet zo is.

Het bureau denkt dat de politiek zo bepaalde projecten wil prioriteren, maar minister Schultz verwerpt de kritiek.

Bron: NOS